Επιλογή Σελίδας

Ανοσολογικές εξετάσεις

Ανοσολογικές εξετάσεις

Ανοσολογικές εξετάσεις ενδεικτικά που μπορείτε να πραγματοποιήσετε στα σύγχρονα διαγνωστικά ιατρεία της Αιμοδιάγνωσης Med

 • Ανοσοανεπάρκειες, π.χ. σύνδρομο της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (AIDS), χρόνια κοκκιωμάτωση
 • Αυτοάνοσα νοσήματα, π.χ. συστηματικός ερυθρωματώδης λύκος, ρευματοειδής αρθρίτιδα, Hashimoto’s θυρεοειδίτιδα, myasthenia gravis.
 • Υπερευαισθησίες, π.χ. αλλεργίες και άσθμα
 • Λοιμώδη νοσήματα, π.χ. ηπατίτιδες, HIV, λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό (CMV), τοξοπλάσμωση
 • Ανοσοϋπερπλασίες και καρκίνος
 • Μεταμοσχεύσεις.

α. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Αντιπυρηνικά/ ΑΝΑ, Anti–ENA, –DNA, Anti SS–A (Ro), SS–B (La), Anti–Sm, Anti-CCP (Cyclic Citrullinated Peptide Antibody), ASMA, Ανοσοσφαιρίνες IgA, G, M, D, E, Anti–RNP, APCA, C–ANCA (PR3), P–ANCA (MPO), Anti–SMA, CRP, RA–test, β2 – Μικροσφαιρίνη, Συμπλήρωμα C3, C4, C Ολικό, Anti–dsDNA, Anti–ssDNA, Anti–μιτοχονδριακά (ΑΜΑ), Anti–ωοθηκικά.

β. ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Ηπατίτιδες, Ερυθρά (Rubella) HIV I, II, Τοξόπλασμα, Kυτταρομεγαλοϊό (CMV), Έρπης (HSV), Ελικοβακτηρίδιο, Χλαμύδια, Ανεμευλογιά (VZV), Λιστέρια, Μυκόπλασμα, ASTO, EBV, Αντισώματα ιλαράς, Borrelia, Brucella, Παρωτίτιδα, Αντιεχινοκοκκικά Αb, Αντισώματα λεπτοσπείρωσης.

γ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Anti–GAD, IA–2 έναντι τυροσίνης, Ινσουλινικά αντισώματα, Αντι–παγκρεατικά αντισώματα ICA, Αντισώματα έναντι φωσφατιδυλονοσιτόλης IgM, Αντισώματα έναντι φωσφατιδυλονοσιτόλης IgG.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

 • Α – FP
 • CEA
 • CA 15–3
 • CA 19–9
 • CA 125
 • CA 50
 • CA 72–4
 • PSA, FPSA

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ

• Πρωτεϊνών
• Λίποπρωτεϊνών
• Αιμοσφαιρίνης
• Ανοσοκαθήλωση