Επιλογή Σελίδας

Διαχείριση ποιότητας ISO

iso

Πρόκειται για ένα κύκλο ποιότητας που μας οδηγεί σε τροχιά ανάπτυξης και πρωταγωνιστικής θέσης στο χώρο της υγείας.Η ΑΙΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ med διαθέτει εργαστήρια με πιστοποιημένο σύστημα κατά ISO 9001-2008 τόσο για την διενέργεια της αιμοληψίας,την αποπεράτωση των αναλύσεων και την διεξαγωγή των αποτελεσμάτων όσο και για την μεταφορά των δειγμάτων.

Είναι διαπιστευμένα για την ευρεία γκάμα εξετάσεων με την κορυφαία διαπίστευση κατά ISO 15189. Tο διεθνές ISO 15189 περιλαμβάνει μια σειρά απαιτήσεων,η εφαρμογή των
οποίων τελεσφορεί στην ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εμφάνισης σφαλμάτων καθόλη την διενέργεια αιμοληψιών-αναλύσεων-αποτελεσμάτων σε όλα τα στάδια των εργαστηρίων.

Συνεπώς η εγκυρότητα των διαγνωστικών αναλύσεων των εργαστηρίων ΑΙΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ med διασφαλίζεται.

iso15189