Επιλογή Σελίδας

Εξέταση γρίπης

Αποτελέσματα γρίπης

Η γρίπη είναι μία από τις πιο σημαντικές κλινικές οντότητες με υψηλό δείκτη νοσηρότητας και θνησιμότητας. Για το λόγο αυτό κατά τη διάρκεια της εποχικής γρίπης είναι σημαντική η χρήση ενός γρήγορου τεστ ώστε να
βοηθήσει στην έγκαιρη ανίχνευση των κρουσμάτων γρίπης και συνεπώς στην κατάλληλη αντιμετώπισή της.

Λίγα λόγια για τη συλλογή δείγματος και την διαδικασία εξέτασης:

Πραγματοποιείται με ρινικό έκκριμα που επιτρέπει την ανίχνευση της γρίπης τύπου Α και Β σε υγρά εκκρίματα καθώς αποτελείται από δύο πλευρές που ευαισθητοποιούνται με ένα μονοκλονικό αντίσωμα ειδικό για τη γρίπη τύπου Α και Β αντίστοιχα. Η διαδικασία αποτελεσμάτων διαρκεί 20 λεπτά.

Τα Διαγνωστικά Ιατρεία Αιμοδιάγνωσηmed Κηφισιάς – Καπανδριτίου – Αφιδνών βρίσκονται στη διάθεση σας καθημερινά και Σάββατο.

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε μας

210 8075448 Κηφισιά

22950 53100 Καπανδρίτι

22953 01771 Αφίδνες