Επιλογή Σελίδας

Καλλιέργεια κολπικού υγρού

Καλλιέργεια Κολπικού Υγρού

Τι περιλαμβάνει η Καλλιέργεια Κολπικού Υγρού;

Με την καλλιέργεια κολπικού υγρού γίνεται έλεγχος για:

  • μύκητες
  • τριχομονάδες
  • κόκκους
  • Neisser
  • αερόβια και αναερόβια βακτηρίδια
  • μυκόπλασμα
  • ουρεόπλασμα
  • χλαμύδια

Γιατί είναι σημαντική η καλλιέργεια κολπικού υγρού για την σύγχρονη γυναίκα;

Η καλλιέργεια κολπικού υγρού είναι μία απλή, σύντομη και ανώδυνη εξέταση. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης λαμβάνεται δείγμα από τον γυναικείο κόλπο, προοριζόμενο για εργαστηριακή ανάλυση, ώστε να απομονωθεί ο μικροοργανισμός που ενδεχομένως προκάλεσε κολπίτιδα.

Συχνότερη αιτία κολπίτιδας αποτελούν οι μύκητες και ακολουθούν διάφοροι μικροοργανισμοί αερόβιοι ή αναερόβιοι, σεξουαλικώς μεταδιδόμενοι και μη.

 

Συμπτώματα κολπίτιδας

Τα συνήθη συμπτώματα των κολπίτιδων είναι αίσθημα καύσου και άλγος κατά την διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, κνησμός ή αυξημένες δύσοσμες εκκρίσεις. Η καλλιέργεια κολπικού υγρού δεν απαιτείται μόνο στην εμφάνιση των ανωτέρω συμπτωμάτων, αλλά γίνεται επίσης και προληπτικά σε περίπτωση κύησης ή προσπάθειας σύλληψης.