Επιλογή Σελίδας

Μικροβιολογικές εξετάσεις

Μικροβιολογικές εξετάσεις

Ενδεικτικές Μικροβιολογικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται από τα σύγχρονα διαγνωστικά ιατρεία Aimodiagnosimed

  • Καλλιέργειες ούρων, πτυέλων, κολπικού, κ.α.
  • Εκτέλεση δοκιμών ευαισθησίας (αντιβιόγραμμα)
  • Μοριακές μέθοδοι για την ανίχνευση ιών και μικροβίων – Αντισώματα Ερυθράς, Ανεμευλογίας, Τοξόπλασμα, Κυτταρομεγαλοϊό, Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, Χλαμύδια, Λιστέρια, Μυκόπλασμα, κ.α.
  • Pap test
  • Καλλιέργειες κολπικού