Επιλογή Σελίδας

Πνευμονολογικό

Πνευμονολογικό τμήμα Αιμοδιάγνωση MED

Σχετικά με εμάς

-Διάγνωση και παρακολούθηση άσθματος, ΧΑΠ – Οξυμετρία
-Λειτουργικός έλεγχος της αναπνοής
-Μελέτη ύπνου – βρογχοσκοπήσεις
-Διερεύνηση βήχα
-Κατ΄οίκον επισκέψεις