Επιλογή Σελίδας

Τεστ πατρότητας DNA

Τεστ πατρότητας DNA

Τεστ Πατρότητας DNA

  • Γεννετική ταυτοποίηση
  • Μοριακός έλεγχος DNA
  • Κληρονομούμενα νοσήματα από γονείς (πατέρα – μητέρα)
  • Καθορισμός γεννετικής ταυτότητας
  • Αλληλουχίες ζευγών βάσεων
  • Γεννετική συγγένεια
  • Πλήρης ανάλυση DNA