Επιλογή Σελίδας

Υπερηχογράφημα ώμου

O πόνος στον ώμο είναι ένα σύμπτωμα αρκετά συχνό, που μπορεί να γίνει αφόρητο, δυσκολεύοντας μας στις καθημερινές μας δραστηριότητες.
Οι παθήσεις που προκαλούν πόνο στον ώμο, συχνά χωρίς τραυματισμό, είναι οι παθήσεις των τενόντων του στροφικού πετάλου όπως ρήξη (ολική ή μερική) και εκφυλιστική ή ασβεστοποιός τενοντοπάθεια.
Πόλυ χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο για τη διάγνωση των παθήσεων του στροφικού πετάλου, αποτελεί το υπερηχογράφημα. Το υπερηχογράφημα, όταν γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο ιατρό και με τον κατάλληλο εξοπλισμό, έχει διαγνωστική ακρίβεια όμοια με τον μαγνητικό τομογράφο. Είναι μια εξέταση εύκολα ανεκτή από τον ασθενή, με χαμηλό κόστος και χωρίς ακτινοβολία.

Ρήξη τένοντα του υπερακανθίου

Τενοντοπάθεια υπερακανθίου

Ασβεστοποιός τενοντοπάθεια

Αξιοσημείωτος είναι ο ρόλος του υπερηχογραφήματος και στην καθοδήγηση της ενέσιμης θεραπείας στον θύλακο, σε αντίθεση με τις τυφλές ενέσεις που συχνά τραυματίζουν τους τένοντες.

Ο υπέρηχος μπορεί και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ασβεστοποιού τενοντίτιδας με την καθοδήγηση λεπτής βελόνας εντός των ασβεστώσεων και κατακερματισμό και έκπλυση τους.

Κατακερματισμός ασβεστώσεων με υπερηχογραφική καθοδήγηση