Επιλογή Σελίδας

Υπερηχογράφημα triplex οσχέου

Υπερηχογράφημα triplex οσχέου

Μέσω της εξέτασης αυτής, εντοπίζονται πιθανές νεοπλασίες στους όρχεις, όπως και φλεγμονές που μπορεί να υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή(ορχίτιδα, επιδιδυμίτιδα).

Το υπερηχογράφημα οσχέου, αποδίδει ιδιαίτερα αξιόπιστα αποτελέσματα για τον έλεγχο νεοπλασιών και φλεγμονών, ενώ ο έλεγχος για την παρουσία υγρού(υδροκήλη) και η περίπτωση κρυψορχίας διαγνώνονται εξίσου εύκολα.

Η κιρσοκήλη και η συστροφή, διαγνώνονται με την μέθοδο της έγχρωμης υπερηχογραφίας που ονομάζεται Doppler