Επιλογή Σελίδας

TRIPLEX Αρτηριών και φλεβών κάτω άκρων

TRIPLEX ΑΡΤΗΡΙΩΝ-ΦΛΕΒΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

Γιατί είναι σημαντικό να κάνετε Triplex αρτηριών και φλεβών στα κάτω άκρα;

Η εξέταση (τρίπλεξ) αρτηριών των κάτω άκρων, γίνεται για τον έλεγχο ύπαρξης αθηρωματικών αλλοιώσεων (πλακών). Παράλληλα ελέγχεται το είδος κυματομορφής και οι ταχύτητες ροής, που αποτελούν βασικούς παράγοντες που καθορίζουν τον βαθμό στένωσης της αρτηρίας

Επιπλέον ο έλεγχος στις φλέβες, γίνεται για την πιθανότητα θρόμβωσης ή βαλβιδικής ανεπάρκειας.

Σε περίπτωση που υφίσταται φλεβική ανεπάρκεια, εξετάζονται οι κιρσοί καθώς και η παρουσία διατιτραινουσών φλεβών.