Επιλογή Σελίδας

Δασκαλογιαννάκης Γεώργιος Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης

Δασκαλογιαννάκης Γεώργιος Ακτινοδιαγνώστης

Triplex καρωτίδων σπονδυλικών αρτηριών

Οι καρωτίδες είναι οι αρτηρίες που τροφοδοτούν με αίμα την πρόσθια και μέση εγκεφαλική κυκλοφορία και οι σπονδυλικές την οπίσθια εγκεφαλική κυκλοφορία.

Όταν οι καρωτίδες φραχθούν από σταδιακά αναπτυσσόμενη αθηρωματική πλάκα δημιουργείται μία κατάσταση που ονομάζεται αθηρωματική νόσος καρωτίδων.

Στην αθηρωματική νόσο των καρωτίδων υπάρχει ο κίνδυνος ρήξης τμήματος της αθηρωματικής πλάκας και δημιουργίας θρόμβου τοπικά, ενώ η μετανάστευση αυτού σε αρτηρίες του εγκεφάλου μπορεί να προκαλέσει την δημιουργία εγκεφαλικού επεισοδίου.

To triplex καρωτίδων – σπονδυλικών αρτηριών έχει ένδειξη σε ασθενείς που έχουν υποστεί αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, αλλά και σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο αθηρωματικής νόσου, που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ή υπέρταση, είναι καπνιστές ή παχύσαρκοι. Η εξέταση μπορεί να αναδείξει αθηρωματικές αλλοιώσεις (πλάκες), ενώ με συγκεκριμένες αιμοδυναμικές παραμέτρους υπολογίζει τον βαθμό στένωσης των καρωτίδων.

Είναι μια εξέταση πολύ σημαντική σε επίπεδο πρόληψης, καθώς αναγνωρίζει ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου, δίδοντας τη δυνατότητα στο θεράποντα ιατρό να ακολουθήσει κατάλληλη προληπτική αγωγή ή θεραπευτική αντιμετώπιση.

Αθηρωματική πλάκα στην έκφυση της έσω καρωτίδας που προκαλεί συνοδό αιμοδυναμική στένωση.