Επιλογή Σελίδας

Triplex καρωτίδων σπονδυλικών αρτηριών

triplex καρωτίδων

Triplex καρωτίδων σπονδυλικών αρτηριών

To triplex καρωτίδων – σπονδυλικών αρτηριών έχει ένδειξη σε ασθενείς που έχουν υποστεί αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Επίσης και σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο αρτηριακής νόσου, που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ή υπέρταση.

Η εξέταση μπορεί να αναδείξει αθηρωματικές αλλοιώσεις (πλάκες), ενώ με συγκεκριμένες αιμοδυναμικές παραμέτρους υπολογίζει τον βαθμό στένωσης των καρωτίδων. Σπανιότερα ευρήματα είναι το ανεύρυσμα και ο διαχωρισμός των καρωτίδων.

​Στις σπονδυλικές αρτηρίες αξιολογείται και η κατεύθυνση της ροής του αίματος. Όταν η ροή του αίματος δεν είναι προς τον εγκέφαλο αλλά προς τα άκρα, υπάρχει αναστροφή της ροής του αίματος. Συνήθως το εύρημα αυτό συναντάται στο σύνδρομο υποκλοπής της υποκλείδιου αρτηρίας.

Oι καρωτίδες και οι σπονδυλικές αρτηρίες είναι οι βασικές αρτηρίες που τροφοδοτούν με αίμα τον εγκέφαλο.