Επιλογή Σελίδας

Triplex φλεβών αρτηριών άνω άκρων

triplex

Οι αρτηρίες των άνω άκρων, υπόκεινται σε εξέταση για στένωση και οι φλέβες για θρόμβωση.

​Επίσης, μπορεί να γίνει έλεγχος με triplex για τη λειτουργικότητα μιας αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης (fistula) σε νεφροπαθείς που υπόκεινται σε αιμοκάθαρση.