Επιλογή Σελίδας

Triplex νεφρικών αρτηριών

triplex νεφρικών αρτηριών

Triplex νεφρικών αρτηριών

Η εξέταση αυτή, γίνεται για τον έλεγχο στένωσης των νεφρικών αρτηριών, εύρημα που συναντάται σε νεφραγγειακή υπέρταση. Είναι μία εξέταση που συνιστάται να γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις νεοεμφανιζόμενης υπέρτασης.