Επιλογή Σελίδας

Triplex πεϊκών αρτηριών

Triplex πεϊκών αρτηριών

Triplex πεϊκών αρτηριών

Είναι μια εξέταση πολύ χρήσιμη για τον έλεγχο της στυτικής δυσλειτουργίας. Γίνεται μετά από έγχυση αγγειοδραστικής ουσίας. Μπορεί να δώσει πληροφορίες για το ρυθμό αρτηριακής ροής (διερεύνηση αρτηριακής ανεπάρκειας), πιθανή φλεβική διαφυγή αλλά και παθολογικές αλλοιώσεις (π.χ. αποτιτανώσεις εντός του πέους).

Συχνά, βάση αυτής της εξέτασης λαμβάνονται αποφάσεις για τη θεραπεία που θα ακολουθηθεί. Είναι μια εξέταση πολύ χρήσιμη για τον έλεγχο στυτικής δυσλειτουργίας. Γίνεται μετά από έγχυση αγγειοδραστικής ουσίας.

Μπορεί να δώσει πληροφορίες για το ρυθμό αρτηριακής ροής (διερεύνηση αρτηριακής ανεπάρκειας), πιθανή φλεβική διαφυγή αλλά και παθολογικές αλλοιώσεις (π.χ. αποτιτανώσεις εντός του πέους). Συχνά, βάση αυτής της εξέτασης λαμβάνονται αποφάσεις για τη θεραπεία που θα ακολουθηθεί.