Αιματολογικό

Στο εργαστήριο εκτελούνται εξετάσεις απαραίτητες για την διάγνωση από τον Κλινικό Ιατρό. Σύγχρονοι αυτόματοι αναλυτές μας δίνουν με ασφάλεια και πιστότητα κάθε πληροφορία.

Το είδος των προληπτικών εξετάσεων διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία και το φύλο. Άτομα με συγκεκριμένα προβλήματα υγείας ή με οικογενειακό ιστορικό σοβαρών παθήσεων θα πρέπει να κάνουν συχνότερα εξετάσεις, ειδικές και νωρίτερα, σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.

Γενική Εξέταση Αίματος: Από τις βασικότερες εξετάσεις για την γενική κατάσταση του οργανισμού, της αιμοποίησης και της παραγωγής κυτταρικών σειρών από τον μυελό των οστών. Περιλαμβάνει ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση λευκών αιμοσφαιρίων, ερυθρών αιμοσφαιρίων, αιματοκρίτη και αιμοπεταλίων.

Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών: Δείκτης προσδιορισμού και παρακολούθησης φλεγμονής αλλά και εξέλιξης της θεραπείας μιας νόσου.  

Έλεγχος Πήξης Αίματος: Προσδιορισμός πηκτικότητας του αίματος και παρακολούθησης αντιπηκτικής θεραπείας (χρόνος προθρομβίνης, χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης, INR, ινωδογόνο, παράγοντες πήξης, κ.ά.)

Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης, προσδιορισμός αιμοσφαιρίνης – έλεγχος Αιμοσφαιρινοπαθειών (θαλασσαιμία, στίγμα μεσογειακής αναιμίας, δρεπανοκυτταρική αναιμία κ.α)

Ομάδα Αίματος & Rhesus: Προσδιορισμός και ταυτοποίηση ομάδας αίματος σε περίπτωση επεμβάσεων, μεταγγίσεων, εγκυμοσύνης.

Μικροσκοπική μελέτη επιχρίσματος περιφερικού αίματος: Προσδιορισμός αναιμιών, ταχείας απώλειας αίματος, λευχαιμιών, λοιμωδών καταστάσεων κ.α.