Ποιότητα & Πιστοποίηση

Τα εργαστήρια μας παρέχουν υπηρεσίες υγείας, υψηλών διεθνών προδιαγραφών, τηρώντας το Διεθνές Πρωτόκολλο λειτουργίας μονάδων υγείας.

Η εταιρεία μας διασφαλίζει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων μέσω συμμετοχών πιστοποίησης και διαπίστευσης ISO :

  • Σύστημα ποιότητας ISO 15189 για την εκτέλεση εργαστηριακών εξετάσεων
  • Συμμετοχή σε σχήματα ελέγχου ποιότητας διαπιστευμένα κατά ISO 17043
  • Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2015 για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων σε βιολογικά δείγματα.
  • Πιστοποιητικό Εξωτερικού Ελέγχου ποιότητας για τις εργαστηριακές εξετάσεις Κλινικής Χημείας, Αιματολογίας, Ορμονών, Καρκινικών δεικτών, Πήξης, Βακτηριολογίας, Ούρων