Συμβάσεις

ΕΟΠΥΥ

Η ΑΙΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ MED έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ και όλα τα δημόσια  ασφαλιστικά ταμεία για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις οι οποίες εκτελούνται με το αντίστοιχο παραπεμπτικό όταν αυτό φέρει τις κατάλληλες προδιαγραφές

  • Να υπάρχει ευκρινής σφραγίδα και υπογραφή θεράποντος ιατρού.
  • Τα στοιχεία που αναγράφονται στη σφραγίδα θα πρέπει να συμπίπτουν με τα στοιχεία του ιατρού που αναφέρονται στο πάνω μέρος του παραπεμπτικού με όλα τα απαιτούμενα από τον ΕΟΠΥΥ στοιχεία του ιατρού.
  • Το παραπεμπτικό να ΜΗΝ αναγράφει στο κάτω μέρος ότι “Εκτελείται μόνο σε κρατικούς φορείς
  • Να αναγράφεται στο παραπεμπτικό ότι ο ασφαλισμένος έχει ασφαλιστική ικανότητα
  • Η ημερομηνία πραγματοποίησης της εξέτασης να μην υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης του παραπεμπτικού

ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ

Προστατευόμενα μέλη εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού

ΤΑΜΕΙΟ ΕΔΟΕΑΠ

Άμεσα ασφαλισμένοι και μέλη

ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΔΑΠ

Άμεσα ασφαλισμένοι και μέλη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Οι εξεταζόμενοι από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε εξέταση.

Με το πέρας αυτής λαμβάνουν αναλυτική απόδειξη κόστους, προσκομίζουν την απόδειξη και λαμβάνουν το αντίστοιχο ποσό από την ασφαλιστική τους εταιρεία.

Η χρέωση είναι με τιμές ΦΕΚ.

ΚΑΡΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Τα εργαστήρια μας συνεργάζονται με τις μεγαλύτερες κάρτες υγείας παρέχοντας εξετάσεις και επισκέψεις σε ιατρικές ειδικότητες.