Νευρολογικό

Το Νευρολογικό ιατρείο εξυπηρετεί και παρακολουθεί περιστατικά έκτακτων και χρόνιων Παθήσεων. Κλινική εξέταση, εκτίμηση, διάγνωση και θεραπεία.

Νευρολογικό Ιατρείο:

  • Kεφαλαλγίας
  • Άνοιας
  • Νόσου Parkinson
  • Επιληψίας
  • Σκλήρυνσης κατα πλάκας
  • Αγγειακών εγκεφαλικών επισοδείων και συναφών νευρολογικών διαταραχών
  • Βεβαιώσεις καταλληλότητας ατόμου

Νευροφυσιολογικό Εργαστήριο:

  • Ηλεκτρομυογράφημα
  • Ηλεκτρονευρομυογράφημα