Πνευμονολογικό

Το πνευμονολογικό ιατρείο αντιμετωπίζει περιστατικά απλού προληπτικού ελέγχου ή χρόνιων νοσημάτων δίνοντας λύση και κατάλληλη θεραπεία.

  • ΧΑΠ σε οξεία φάση
  • ΧΑΠ σε αρχικό στάδιο
  • Άσθμα αλλεργικό ή χρόνιας πάθησης
  • CA Πνευμόνων – Θεραπευτική αγωγή & παρακολούθηση
  • Έλεγχος φυματίωσης
  • Λοιμώξεις Αναπνευστικού
  • Σπιρομέτρηση
  • Μελέτη ύπνου – Άπνοιες
  • Ιατρείο διακοπής καπνίσματος – Πρόγραμμα παρακολούθησης