ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

Στο κέντρο μας λειτουργεί πλήρως ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα του οίκου Siemens το οποίο προσφέρει υψηλής ποιότητας ακτινολογικές εικόνες σε όλο το φάσμα των κλασσικών ακτινολογικών εξετάσεων.

Η πλήρως ψηφιακή απεικόνιση διασφαλίζει μείωση της ακτινοβολίας, μείωση του χρόνου της εξέτασης, πλήρη επεξεργασία των δεδομένων απεικόνισης και αποφυγή επαναλήψεων.

Παράλληλα εξασφαλίζεται η ψηφιακή αποθήκευση των δεδομένων, η εκτύπωση των ακτινογραφιών σε CD και η ηλεκτρονική αποστολή τους

Ακτινογραφίες που διενεργούνται:

Θώρακος

Αποτελεί βασική ακτινολογική εξέταση που μπορεί να διαγνώσει πολλές παθήσεις όπως πνευμονία, καρκίνο του πνεύμονα, εμφύσημα, συλλογή υγρού (πλευριτική συλλογή) ή αέρα (πνευμοθώρακας), καρδιακή ανεπάρκεια και άλλες καρδιολογικές παθήσεις, όγκους του μεσοθωρακίου κ.α. Είναι η πρώτη εξέταση για τον έλεγχο νοσημάτων θώρακος και αν χρειαστεί συμπληρώνεται με αξονική τομογραφία.

Κοιλίας

Γίνεται κυρίως σε όρθια θέση με στόχο να ελέγξει την κατάσταση του εντέρου, να ανιχνεύσει υγραερικά επίπεδα που δηλώνουν εντερική απόφραξη, ενώ η ανάδειξη ελεύθερου αέρα υποδιαφραγματικά θέτει τη διάγνωση ρήξης κοίλου σπλάγχνου. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αναγνωριστεί η παρουσία ξένου σώματος στον γαστρεντερικό σωλήνα.

ΝΟΚ (νεφρών – ουρητήρων – κύστεως)

Πραγματοποιείται για την ανίχνευση λίθων στους νεφρούς, την πορεία των ουρητήρων και την ουροδόχο κύστη.

Οστών και αρθρώσεων

Πραγματοποιείται για τον έλεγχο καταγμάτων, αρθρίτιδας ή εστιακών οστικών αλλοιώσεων.

Κόλπων Προσώπου

Πραγματοποιείται για τον έλεγχο φλεγμονής ή παχυβλεννογονίτιδας στα ιγμόρεια άντρα και τους μετωπιαίους κόλπους.

Οστικής ηλικίας

Πρόκειται για μια απλή ακτινογραφία άκρας χειρός που δείχνει πόσο ώριμος είναι ο σκελετός του πήχη, του καρπού, των μετακαρπίων και των φαλάγγων των δακτύλων. Με βάση ειδικούς πίνακες προσδιορίζεται η οστική ηλικία η οποία συγκρίνεται με τη χρονολογική ηλικία για τον έλεγχο αναστήματος.