Ορμονολογικό

Οι ορμονικές εξετάσεις αφορούν μετρήσεις ορμονών και χρησιμεύουν στον έλεγχο ενδοκρινών αδένων και παθήσεων που σχετίζονται με:

  • Έλεγχος θυρεοειδούς αδένα
  • Σακχαρώδους Διαβήτη
  • Διαταραχών ανάπτυξης
  • Παθήσεων επινεφριδίων
  • Θέματα Αναπαραγωγής
  • Διαταραχές λόγω εγκυμοσύνης
  • Διαταραχές έμμηνου ρήσης

Αξιολογούμε τις πληροφορίες που δίνει ο Κλινικός Ιατρός και ο εξεταζόμενος, σχετικά με την ηλικία, το φύλο, την λήψη φαρμάκων, αν βρίσκεται σε αγωγή, την τελευταία περίοδο ή ιστορικό που επηρεάζουν την εικόνα των ορμονών, ώστε να έχουμε πάντα  ολοκληρωμένη εικόνα και εκτίμηση αποτελέσματος, τις αντίστοιχες φυσιολογικές τιμές και έτσι ένα σίγουρο και αξιόπιστο αποτέλεσμα .