Καρδιολογικό

Άρτια εξοπλισμένο καρδιολογικό ιατρείο το οποίο εξυπηρετεί περιστατικά πρωινές και απογευματινές ώρες για  ολοκληρωμένο έλεγχο καρδιάς

  • Καρδιολογική εξέταση
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Τεστ Κόπωσης
  • Triplex καρδιάς και καρωτίδων
  • Holter πιέσεως
  • Holter Ρυθμού

Το καρδιολογικό τμήμα αναλαμβάνει προληπτικούς ελέγχους, εκτίμηση και παρακολούθηση  αθλητών, είτε μαζικά από αθλητικούς συλλόγους, είτε μεμονωμένα  περιστατικά ατομικής άθλησης .

Στο πλαίσιο παρακολούθησης αθλητών υπάρχει άμεση συνεργασία με τα εργαστηριακά τμήματα και το διατροφολογικό.