Ωτορινολαρυγγολογικό

Το Ω.Ρ.Λ. ιατρείο μας παρέχει ένα πλήρες κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο.

  • Κλινική εξέταση
  • Ωτοσκόπηση – Ακοόγραμμα – Ακουομέτρηση
  • Ρινοσκόπηση
  • Έλεγχος Διαφράγματος
  • Λαρυγγοσκόπηση
  • Έλεγχος φωνητικών χορδών – Αντιμετώπιση πολύποδα