Πακέτα

Με ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στα παιδιά και υποστηρικτές πάντα της πρόληψης στην υγεία, διαμορφώνουμε ειδικά πακέτα ελέγχου σε ιδιαίτερες προνομιακές τιμές, σύμφωνα με την ηλικία αλλά και τη δραστηριότητα του κάθε παιδιού.

Η ΑΙΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ MED , έχει προβεί σε συνεργασίες και συμβάσεις με Σχολεία, Αθλητικούς συλλόγους-Ομίλους, Ομάδες για την προώθηση της πρόληψης και των ελέγχων με ακόμα πιο ειδικές τιμές.

Η σχολική και αθλητική δραστηριότητα, η έντονη κινητικότητα του παιδιού με τις διάφορες δοκιμασίες σε συνεχή πρόγραμμα , είναι πιθανό να φέρουν στην επιφάνεια παθήσεις ή κληρονομικά νοσήματα.

Αυτός είναι και ο βασικότερος λόγος για τον έλεγχο ενός παιδιού.

  • Εάν επιθυμείτε για το δικό σας παιδί ένα ειδικά προσαρμοσμένο check up λόγο ιδιαιτεροτήτων, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας και η Παιδίατρός μας θα προτείνει το καλύτερο για εσάς !

Επίσης στους περισσότερους ελέγχους υπάρχει και η δυνατότητα χρήσης του ΕΟΠΥΥ.