Ψυχιατρικό

To ψυχιατρικό τμήμα καλύπτει περιστατικά Ενηλίκων και Παιδιών.

  • Οικογενειακή θεραπεία
  • Παιδοψυχιατρική διάγνωση και παρακολούθηση
  • Συμβουλευτική γονέων
  • Ομάδες γονέων
  • Υποστηρικτική ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων
  • Αυτισμός, ΔΕΠΥ και λοιπέςνευροαναπτυξιακές διαταραχές
  • Αγχώδεις διαταραχές
  • Συναισθηματικές διαταραχές
  • Διαζύγιο