ΥΠΕΡΗΧΟΙ TRIPLEX

TRIPLEX αρτηριών και φλεβών κάτω άκρων

Η εξέταση (τρίπλεξ) αρτηριών των κάτω άκρων γίνεται για τον έλεγχο ύπαρξης αθηρωματικών αλλοιώσεων (πλακών). Παράλληλα ελέγχεται το είδος κυματομορφής και οι ταχύτητες ροής, που αποτελούν βασικούς παράγοντες που καθορίζουν τον βαθμό στένωσης της αρτηρίας.

Επιπλέον ο έλεγχος στις φλέβες, γίνεται για την πιθανότητα θρόμβωσης ή βαλβιδικής ανεπάρκειας.

Σε περίπτωση που υφίσταται φλεβική ανεπάρκεια, εξετάζονται οι κιρσοί καθώς και η παρουσία διατιτραινουσών φλεβών.

TRIPLEX καρωτίδων σπονδυλικών αρτηριών

To triplex καρωτίδων – σπονδυλικών αρτηριών έχει ένδειξη σε ασθενείς που έχουν υποστεί αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Επίσης και σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο αρτηριακής νόσου που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, υπερλιπιδαιμία ή υπέρταση ή είναι καπνιστές.

Η εξέταση μπορεί να αναδείξει αθηρωματικές αλλοιώσεις (πλάκες), ενώ με συγκεκριμένες αιμοδυναμικές παραμέτρους υπολογίζει τον βαθμό στένωσης των καρωτίδων. Σπανιότερα ευρήματα είναι το ανεύρυσμα και ο διαχωρισμός των καρωτίδων.

Στις σπονδυλικές αρτηρίες αξιολογείται και η κατεύθυνση της ροής του αίματος. Όταν η ροή του αίματος δεν είναι προς τον εγκέφαλο αλλά προς τα άκρα, υπάρχει αναστροφή της ροής του αίματος. Συνήθως το εύρημα αυτό συναντάται στο σύνδρομο υποκλοπής της υποκλείδιου αρτηρίας.

Οι καρωτίδες και οι σπονδυλικές αρτηρίες είναι οι βασικές αρτηρίες που τροφοδοτούν με αίμα τον εγκέφαλο.

TRIPLEX κοιλιακής αορτής- λαγονίων αρτηριών

Με το Triplex κοιλιακής αορτής-λαγονίων αρτηριών, γίνεται έλεγχος για ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής και των λαγονίων αρτηριών. Παράλληλα ελέγχονται οι αιμοδυναμικές παράμετροι που καθορίζουν το τυχόν ποσοστό στένωσης.

Ενδείξεις αποτελούν η περίπτωση σφύζουσας μάζας στην κοιλιά, ο επανέλεγχος γνωστού ανευρύσματος καθώς και το screening σε άτομα με προδιαθεσικούς παράγοντες αθηρωματικής νόσου, όπως υπερτασικούς, σακχαροδιαβητικούς ή καπνιστές.

TRIPLEX νεφρικών αρτηριών

Η εξέταση αυτή γίνεται για τον έλεγχο στένωσης των νεφρικών αρτηριών, εύρημα που συναντάται σε νεφραγγειακή υπέρταση. Είναι μία εξέταση που συνιστάται σε όλες τις περιπτώσεις νεοεμφανιζόμενης υπέρτασης.

TRIPLEX Φλεβών & Αρτηριών άνω άκρων

Οι αρτηρίες των άνω άκρων, υπόκεινται σε εξέταση για στένωση και οι φλέβες για θρόμβωση.

Επίσης, μπορεί να γίνει έλεγχος με triplex για τη λειτουργικότητα μιας αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης (fistula) σε νεφροπαθείς που υπόκεινται σε αιμοκάθαρση.

TRIPLEX σπληνοπυλαίου άξονα

Το Triplex σπληνοπυλαίου άξονα γίνεται για τον έλεγχο πυλαίας υπέρτασης σε ασθενείς με κίρρωση του ήπατος