Ορθοπεδικό

Το ορθοπεδικό τμήμα καλύπτει περιστατικά μυοσκελετικών κακώσεων σε επίπεδο πρώτης διάγνωσης και άμεσης αντιμετώπισης . Σε περίπτωση που χρειαστεί απεικονιστικός έλεγχος (ακτινογραφίες, υπέρηχοι) διενεργούνται επιτόπου.

Όταν απαιτείται χειρουργική επέμβαση γίνεται αντίστοιχος προγραμματισμός σε νοσοκομείο.

  • Αντικατάσταση αρθρώσεων με μέθοδο ελάχιστης επεμβατικότητας
  • Αρθροσκοπικές επεμβάσεις αρθρώσεων
  • Ορθοπεδική τραυματιολογία
  • Εφαρμογές μεθόδου Illizarov