Ιατρεία / Εξετάσεις

Η εξατομικευμένη προσέγγιση του γονέα και του παιδιού δημιουργούν ένα κλίμα εμπιστοσύνης με σκοπό η διαδικασία της αιμοληψίας να μην είναι μια δυσάρεστη εμπειρία.

Σε ειδικά διαμορφωμένους παιδικούς χώρους αιμοληψίας και με την ιδιαίτερη μεταχείριση οι μικροί μας φίλοι βιώνουν διαφορετικά την όλη διαδικασία.

 • Μηδενική αστοχία λήψεων
 • Ανώδυνη αιμοληψία
 • Εξειδικευμένο έμπειρο προσωπικό για παιδιά
 • Λήψεις από Βρέφη 2 μηνών

Διενεργούνται στο σύνολό τους όλες οι εργαστηριακές εξετάσεις απλού ελέγχου καθώς και οι πιο εξειδικευμένες όπου απαιτείται ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκου

 • Δοκιμασία Synacthen test
 • Δοκιμασία LH RH
 • Δοκιμασία Glucagon test
 • Ορμονικές & Ανοσολογικές
 • Βιοχημικές
 • Αλλεργιογόνα & δοκιμασίες
 • Αιματολογικές
 • Μικροβιολογικές & Καλλιέργειες
 • Μοριακής Βιολογίας PCR

Επιπλέον πραγματοποιούνται :

 • Ακτινογραφίες – Οστική Ηλικία – Πανοραμική δοντιών
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα & Κάρτα Αθλητή
 • Triplex Καρδιάς
 • Παιδιατρικοί Υπέρηχοι
 • Παιδοδοντιατρική Φροντίδα
 • Παιδιατρικό Οφθαλμολογικό
 • Παιδο – Αλλεργιολόγος