Προσωπικά δεδομένα

Η ΑΙΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ MED το προσωπικό και οι γιατροί σεβόμενοι την ιδιωτικότητα, εφαρμόζουμε τον Διεθνή Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τοποθετώντας το αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα υπογραφής – αποδοχής και εντολής (GDPR).
Με τον τρόπο αυτό, διατηρούμε απόλυτη εχεμύθεια και έχετε τον έλεγχο των στοιχείων σας, ιατρικών ή παραϊατρικών, δίνοντάς μας την εντολή για τον τρόπο διαχείρισής τους:

  • Παραλαβή αποτελεσμάτων
  • Αποστολή αποτελεσμάτων σε ιατρό
  • Παραλαβή από άλλο άτομο
  • Ηλεκτρονική Αποστολή
  • Εντολή εκτέλεσης εξετάσεων
  • Εχεμύθεια-Εμπιστευτικότητα