ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Το σημαντικότερο για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού είναι η πρόληψη, η οποία επιτυγχάνεται κυρίως με τη μαστογραφία. Οι έρευνες έχουν αποδείξει ότι η θνησιμότητα της νόσου μπορεί να μειωθεί σημαντικά εάν όλες οι γυναίκες ηλικίας 40 ετών και άνω, υποβληθούν ανά τακτικά χρονικά διαστήματα σε προληπτικό μαστογραφικό έλεγχο.

Η μαστογραφία είναι ακτινολογική μέθοδος η οποία επιτρέπει την απεικόνιση της μορφολογίας και δομής των ανατομικών στοιχείων του μαστού και των παθολογικών αλλοιώσεων αυτού. Μπορεί να αναδείξει διαταραχή της φυσιολογικής αρχιτεκτονικής του μαστού, την παρουσία ογκόμορφων αλλοιώσεων ή την ύπαρξη ύποπτων μικροαποτιτανώσεων.

Η μαστογραφία ανάλογα με την τεχνολογία λήψης διακρίνεται σε

  • αναλογική
  • ψηφιοποιημένη
  • ψηφιακή

Στην αναλογική μαστογραφία οι ακτίνες Χ προσπίπτουν σε ακτινοευαίσθητο φιλμ αφού περάσουν μέσα από το μαστό. Στη συνέχεια το φιλμ επεξεργάζεται ώστε να γίνει ορατή η εικόνα, διαδικασία όμοια με την εμφάνιση του φωτογραφικού φιλμ.

Στην ψηφιοποιημένη μαστογραφία (Computed Radiography – CR) η πιο πάνω αναλογική εικόνα αποτυπώνεται σε ειδική επιφάνεια που στη συνέχεια σαρώνεται ηλεκτρονικά και η εικόνα αποθηκεύεται σε υπολογιστή. Η μετατροπή των δεδομένων από την αναλογική σε ψηφιακή μορφή είναι δυνατόν να απωλέσει μέρος της πληροφορίας και να υποβαθμίσει την ποιότητα και τη διαγνωστική ακρίβεια της ψηφιοποιημένης μαστογραφίας.

Στην ψηφιακή μαστογραφία (Digital Radiography – DR) η εικόνα αποτυπώνεται απευθείας σε ειδικό αισθητήρα ακτίνων Χ με τη μικρότερη δόση ακτινοβολίας και τον ελάχιστο δυνατό θόρυβο. H ψηφιακή μαστογραφία εξασφαλίζει σημαντική μείωση της δόσης ακτινοβολίας συγκριτικά με την αναλογική και την ψηφιοποημένη μαστογραφία, μείωση του χρόνου εξέτασης και λήψη εικόνων υψηλής ανάλυσης που αυξάνουν τη διαγνωστική πληροφορία και συντελούν στη διάγνωση της κακοήθειας σε πολύ αρχικά στάδια.

Στο κέντρο μας διαθέτουμε τελευταίας τεχνολογίας ψηφιακό μαστογράφο (DR)του οίκου Siemens.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Αμερικανικού κολλεγίου Ακτινολογίας (ACR) προτείνεται κάθε γυναίκα να πραγματοποιεί μία ψηφιακή μαστογραφία ετησίως από την ηλικία των 40 ετών. Γυναίκες με κληρονομικό ιστορικό προτείνεται να ξεκινούν τη μαστογραφία 10 χρόνια νωρίτερα από την ηλικία που εμφάνισε καρκίνο του μαστού συγγενικό πρόσωπο πρώτου βαθμού, όχι όμως πριν την ηλικία των 30 ετών.