Μοριακής Βιολογίας

Οι Μοριακές εξετάσεις αφορούν τον έλεγχο του DNA. Χρησιμεύουν στον εντοπισμό γονιδίων και μεταλλάξεων που σχετίζονται με συγκεκριμένα νοσήματα .

Είναι απαραίτητες για :

 • Τον προγεννητικό έλεγχο
 • Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος για ανίχνευση συνδρόμου Down
 • Έλεγχος κυστικής ίνωσης
 • Προσδιορισμός μεταλλάξεων α και β Θαλασσαιμίας
 • Την πρόληψη γενετικών νοσημάτων
 • Γονιδιακός έλεγχος Γενετικών παραγόντων για Θρομβοφιλία
 • Ανίχνευση και ταυτοποίηση του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων HPV-DNA TEST
 • Τον έλεγχο πατρότητας – DNA
 • Την παρακολούθηση λοιμωδών νοσημάτων
 • Γονιδιακός έλεγχος για Πρόληψη καρκίνου του Μαστού και των Ωοθηκών ( BRCA )
 • Πλήρης γονιδιακός έλεγχος-Ανάλυση ολόκληρου γονιδιώματος
 • Polygenic Risk Score (PRS)