Γενικής οικογενειακής Ιατρικής

Ο γενικός  οικογενειακός ιατρός είναι ο άμεσος σύμβουλος σε απλά νοσήματα μέχρι και παρακολούθηση χρόνιων περιστατικών και παθήσεων.

Εξετάζει, εκτιμά, συμβουλεύει, θεραπεύει ή παραπέμπει σε πιο εξειδικευμένη ιατρική ειδικότητα, όταν κριθεί απαραίτητο.

Ο γενικός  οικογενειακός ιατρός αποτελεί την βασική ειδικότητα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

 • Λοιμώξεις
 • Συμβουλευτική ιατρική
 • Εμβολιασμοί
 • Σακχαρώδης Διαβήτης
 • Υπέρταση
 • Εποχική Γρίπη
 • Παρηγορητική αγωγή και διαχείριση πόνου
 • Διπλώματα οδήγησης & καταλληλόλητα ατόμων
 • Ταξιδιωτική ιατρική
 • Προ αθλητικός έλεγχος
 • Παρακολούθηση αθλητών
 • Συνταγογράφηση ΕΟΠΥΥ
 • Επίσκεψη κατ’ οικον.