Παρεχόμενες υπηρεσίες

Στα διαγνωστικά ιατρεία μας μπορείτε να κάνετε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις.

Από το 1979 δίπλα
σας για κάθε
προληπτικό έλεγχο

Το βασικό κληροδότημα μου στη σύγχρονη ΑΙΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ MED είναι η αγάπη για την δουλειά, η συνέπεια, η προσωπική επαφή και η αφοσίωση προς τον ασθενή.

Ευαγγελία Βογιατζή-Νικοτιάν
Ιατρός Βιοπαθολόγος