Εταιρικό προφίλ

Η ΑΙΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ MED δραστηριοποιείται στον κλάδο των διαγνωστικών εργαστηρίων από το 1979 υπό την διεύθυνση της ιατρού μικροβιολόγου Ευαγγελία Βογιατζή-Νικοτιάν.

Το 2013 αναλαμβάνει ο υιός Τζωρτζ Νικοτιάν, ιατρός Βιοπαθολόγος, εξελίσσοντας και αναπτύσσοντας το μικροβιολογικό εργαστήριο σε Διαγνωστικό Κέντρο – Πολυϊατρείο.

Σήμερα αποτελεί έναν υπερπλήρη ιδιωτικό φορέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης με δύο (2) αυτόνομα διαγνωστικά κέντρα, σε Κηφισιά και Καπανδρίτι.

Συνεργαζόμαστε με όλα τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία, με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τις ιδιωτικές κάρτες παροχής ιατρικών υπηρεσιών.

Σε ένα άκρως ανταγωνιστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον συνεχίζουμε τη σταθερά ανοδική πορεία της με στόχο πάντα την ΥΓΕΙΑ και ιδιαίτερα την ΠΡΟΛΗΨΗ των ασθενειών.

Μέρος του επενδυτικού προγράμματος, αποτελεί η εγκατάσταση τελευταίας γενιάς εργαστηριακών αναλυτών, μαγνητικού και αξονικού τομογράφου καθώς και επιπρόσθετων κλινικών ειδικοτήτων. 

«Η συνεχής αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας
αποτελεί δέσμευση προς όλους τους συνανθρώπους μας.
Αξιοπιστία, Σεβασμός, Ήθος»