ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (DEXA)

Πραγματοποιείται με το οστεοπυκνόμετρο Lunar DPX που παρέχει αξιόπιστη διάγνωση με πολύ μικρή δόση ακτινοβολίας.

Η μέτρηση οστικής πυκνότητας πραγματοποιείται :

  • Οσφυϊκή Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης (ΟΜΣΣ)
  • Ισχίο (αριστερό/ δεξιό)

Μπορεί να δείξει φυσιολογική οστική πυκνότητα, ελαφρώς μειωμένη (οστεοπενία) ή μειωμένη οστική πυκνότητα (οστεοπόρωση).

Η οστεοπόρωση είναι μια χρόνια νόσος που προκαλεί σταδιακή μείωση της πυκνότητας των οστών, καθιστώντας τα πιο εύθρυπτα, αυξάνοντας τον κίνδυνο κατάγματος. Με τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας ο γιατρός είναι σε θέση, αν χρειαστεί, να δώσει την κατάλληλη αγωγή για τον περιορισμό της Οστεοπόρωσης.