Ανθρώπινο δυναμικό

Η Διεύθυνση του Διαγνωστικού Κέντρου, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο ανθρώπινο δυναμικό επιλέγοντας τα στελέχη με αυστηρά κριτήρια. Μέσα από την διαδικασία αξιολόγησης όλο το προσωπικό παραμένει επαγγελματικά ενημερωμένο, διατηρώντας το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

  • Αυστηρή επιλογή συνεργατών
  • Συνεχής εκπαίδευση
  • Υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίων
  • Αξιολόγηση προσωπικού
  • Κίνητρα για Ομαδική εργασία