ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ( General Electric )

H μαγνητική τομογραφία είναι μια μη επεμβατική εξέταση που χρησιμοποιεί υψηλής έντασης μαγνητικό πεδίο, ραδιοσυχνότητες και κατάλληλους ηλεκτρονικούς σταθμούς επεξεργασίας για να παράξει λεπτομερή απεικόνιση των οργάνων, των μαλακών μορίων, των οστών και γενικά όλων των εσωτερικών δομών του σώματος. Οι εικόνες μεταφέρονται ηλεκτρονικά σε ειδικό σταθμό εργασίας όπου γίνεται η διάγνωση.

Η μαγνητική τομογραφία δε χρησιμοποιεί ιοντίζουσα ακτινοβολία.

Η ΑΙΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ MED  διαθέτει το σύστημα Μαγνητικού Τομογράφου 1,5Τ της εταιρείας General Electric. Το σύστημα παρέχει άριστη ποιότητα εικόνας και υψηλή διαγνωστική βεβαιότητα.

Πραγματοποιούνται οι κάτωθι εξετάσεις:

  • Μαγνητική Τομογραφία Εγκεφάλου
  • Υποφύσεως
  • Σπλαχνικού Κρανίου
  • Τραχήλου
  • Θώρακος
  • Άνω και Κάτω κοιλίας
  • Σπονδυλικής Στήλης
  • Αρθρώσεων, Οστών και Μαλακών μορίων

Παρέχεται ψηφιακή αποθήκευση δεδομένων, αποθήκευση των εικόνων σε CD και ηλεκτρονική αποστολή τους