ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ DEXA

H πιο αξιόπιστη (gold standard) μέθοδος λιπομέτρησης.

Πλήρης ανάλυση της σωματικής σύστασης:

  • Ποσοστό % λίπους
  • Ποσοστό % μυικής μάζας
  • Ποσοστό % οστικής μάζας
  • Ποσοστό % κατανομής λίπους στην κοιλιά και στην λεκάνη
  • Ανάλυση του μεταβολικού ρυθμού ηρεμίας
  • Ανάλυση του σχετικού δείκτη σκελετικού μυός

Κατανομή σωματικού λίπους

Με τη DEXA λιπομέτρηση υπολογίζουμε με ακρίβεια και αναλύουμε την κατανομή του σωματικού λίπους. Η ανάλυση της περιοχικής κατανομής λίπους υπολογίζει το λίπος σε 5 σημεία- κλειδιά, με μετρήσεις στα χέρια, τα πόδια, τον κορμό, το λίπος της κοιλιάς και των γλουτών. Υπολογίζοντας το ενδοκοιλιακό λίπος που σχετίζεται με το σπλαγχνικό, ανθυγιεινό λίπος, μπορούμε να εκτιμήσουμε όχι μόνο τη φυσική κατάσταση αλλά και το ρίσκο που σχετίζεται με την ανάπτυξη διαβήτη, καρδιαγγειακών νοσημάτων κ.α.

Μεταβολική κατάσταση

Το σύστημα DEXA μετράει το σύνολο του λιπώδους μυϊκού και οστίτη ιστού αντί απλά να εκτιμά το ποσοστό του λίπους όπως κάνουν τα υπόλοιπα συστήματα λιπομέτρησης. Δείχνει ακριβώς τη σύσταση του λίπους σε όλο το σώμα δίνοντας μια κατανοητή και ολική εικόνα της σωματικής σύνθεσης και επιπλέον αναλύει την κατάσταση του μεταβολισμού υπολογίζοντας το μεταβολικό ρυθμό ηρεμίας. O μεταβολικός ρυθμός ηρεμίας δείχνει τον αριθμό των θερμίδων που πρέπει κάποιος να καταναλώσει ώστε να διατηρήσει την άλιπο μάζα του και να υποστηρίξει τις διατροφικές του ανάγκες.