Μικροβιολογικό

Οι μικροβιολογικές εξετάσεις και οι καλλιέργειες βιολογικών υγρών εκτελούνται στο εργαστήριο μας με σκοπό την ανίχνευση μικροβίου, την ταυτοποίησή και τον προσδιορισμό του καταλληλότερου αντιβιοτικού για την καταπολέμηση του.

Την απάντηση παραλαμβάνει ο Κλινικός Ιατρός άμεσα από τον Βιοπαθολόγο μας για γρήγορη και αποτελεσματική θεραπεία του ασθενή.

  • Καλλιέργειες Βιολογικών υγρών
  • Τεστ ευαισθησίας και Αντιβιόγραμμα με πάνω από 12 αντιβιοτικά
  • Εξέταση ούρων & Καλλιέργειες
  • Εξέταση σπέρματος
  • Εξέταση κοπράνων και παρασιτολογικές
  • Ανίχνευση μυκήτων – Μυκητόγραμμα