ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

Πραγματοποιείται με πλήρως ψηφιακό πανοραμικό μηχάνημα το οποίο εξασφαλίζει υψηλή ευκρίνεια με ελάχιστη ακτινοβολία για τον ασθενή.

Η πανοραμική ακτινογραφία αποτελεί σημαντικό διαγνωστικό βοήθημα της οδοντιατρικής. Με την πανοραμική ακτινογραφία αξιολογείται ο αριθμός, η θέση και η ανάπτυξη των δοντιών καθώς και η σχέση τους με ευαίσθητα ανατομικά στοιχεία της στοματικής κοιλότητας.

Επίσης μπορεί να φανούν παλαιότερες εργασίες στα δόντια, όπως απονευρώσεις και σφραγίσματα.

Τέλος, στα παιδιά μπορεί να δείξει την πρόοδο των μόνιμων δοντιών και πως αναπτύσσονται κάτω από τα νεογιλά.