Κυτταρολογικό & Παθολογοανατομικό

Το κυτταρολογικό τμήμα ανιχνεύει και εξετάζει επιχρίσματα και υγρά στα οποία εμπεριέχονται κύτταρα και γίνονται βιοψίες σε τμήμα δείγματος .

Σε σύγχρονο εργαστήριο με αυτόματα μηχανήματα επεξεργασίας δειγμάτων και εξειδικευμένο έμπειρο Ιατρό Κυτταρολόγο και Παθολογοανατόμο, ελέγχονται τα δείγματα, μελετώνται και δίδονται αξιόπιστα αποτελέσματα.

  • Τεστ ΠΑΠ – επιχρίσματα κυττάρων τραχήλου & κόλπου
  • Φλεγμονές και παθογόνους μικροοργανισμούς από εξεταζόμενα υγρά
  • Παρακεντήσεις & έλεγχο κυττάρων του δείγματος
  • FNA θυρεοειδούς, λεμφαδένων, Μαστού, Μαλακών μορίων
  • Εκκρίματα από τη θηλή (HALO TEST) ή από άλλα σημεία του σώματος

Βιοψίες μικροσκοπικών τεμαχίων οργάνου ή μέρους σώματος, σπίλων, ελιές, δερματικών στιγμάτων κ.λ.π.