Τμήμα Εργοθεραπείας

Με τον όρο Εργοθεραπεία αναφερόμαστε στις καθημερινές δραστηριότητες που κάνουν οι άνθρωποι είτε ως μονάδες είτε ως μέλη μιας ομάδας.

Πιο συγκεκριμένα η παιδιατρική Εργοθεραπεία είναι μια σύνθετη ειδικότητα η οποία δραστηριοποιείται στην πρόληψη, την παρέμβαση και την αποκατάσταση δραστηριοτήτων ενός παιδιού. Κύριος στόχος να προσαρμόζει και να βοηθάει τα παιδιά να ενταχθούν λειτουργικά στην καθημερινότητά τους, βελτιώνοντας:

  • Την αδρή κινητικότητα
  • Την λεπτή κινητικότητα
  • Τον γνωστικό τομέα
  • Τον αισθητηριακό τομέα
  • Τον τομέα αυτοεξυπηρέτησης
  • Τις κοινωνικές δεξιότητες
  • Τα γραφοκινητικά